مسعود

مسعود

ماست و خیار

پنج شنبه, 29 مرداد 1394 ساعت 00:00

 

ماست چکیده

پنج شنبه, 29 مرداد 1394 ساعت 00:00

 

زیتون پرورده

پنج شنبه, 29 مرداد 1394 ساعت 00:00

 

انواع سالاد

پنج شنبه, 29 مرداد 1394 ساعت 00:00

انواع سالاد

سرویس اشپل و مغز گردو

پنج شنبه, 29 مرداد 1394 ساعت 00:00

 

ماهی قزل آلا

پنج شنبه, 29 مرداد 1394 ساعت 00:00

 

سیر ترشی

پنج شنبه, 29 مرداد 1394 ساعت 00:00

 

با ظرفیت 1500 نفر

جمعه, 23 مرداد 1394 ساعت 00:00

مجموعه تالارهای مهرگان ، با ظرفیت بالا جهت برگزاری مجالس (عقد ، عروسی ، همایش ، نمایشگاه ، ولیمه و ...)